Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zerga Salbuespenak eta Hobariak

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Mota honetako izapideak egiteko Lemoako Udalera jo, Arraibi auzoa, 1 (48330-Lemoa), edo 94 631 30 05 telefonora deitu.

Izapide hau egiteko daskargatu daitekeen dokumentazioa:

 2013ko ordenantza fiskalak (PDF 812Kb)

 Plusbalio (PDF 1Mb)

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Jabetza eskritura
 • Zerga betebeharren ziurtagiria
 • Interes kulturaleko ondasunaren deklarazioa
 • Interes kulturaleko taldearen eremu dokumentua
 • Mirabetza publikoko dokumentua

Legezko informazioa

 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua
 • Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onesten duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua
 • Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Araua
 • Hiri-Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 8/1989 Foru Araua
 • Indarrean dauden udal ordenantzak

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Mota honetako izapideak egiteko Lemoako Udalera jo, Arraibi auzoa, 1 (48330-Lemoa), edo 94 631 30 05 telefonora deitu.

Izapide hau egiteko daskargatu daitekeen dokumentazioa:

 2013ko ordenantza fiskalak (PDF 812Kb)

 Plusbalio (PDF 1Mb)