Giro-zaratak Lemoako herritarrengan duen eraginari buruzko inkesta

Kokalekuaren datuak
Data *
Auzoa
Kalea *
Zenbakia *
Eskailera
Pisua
Letra
Etxebizitza mota *


Etxebizitzaren orientazioa


Etxebizitzaren jabetza

Datu pertsonalak
Zenbat denbora daramazu udalerri honetan bizitzen? *
Zenbat denbora daramazu auzo honetan bizitzen? *
Zenbat denbora daramazu etxe honetan bizitzen?
Sexua: *
Adina: *
Pertzepzioari buruzko datuak
1- Hurrengo alderdietatik, zein hiru hobetu beharko lituzke Udalak zure auzoan?: *2- Azkenengo 12 hilabeteak kontutan hartuta, adierazi trafikoak sortutako zaratak zer-nolako eragina duen zu kalean zaudenean: *
3- Azkenengo 12 hilabeteak kontutan hartuta, adierazi trafikoak sortutako zaratak zer-nolako eragina duen zu etxean zaudenean: *
4- Azkenengo 12 hilabeteak kontutan hartuta, adierazi trenak sortutako zaratak zer-nolako eragina duen zu kalean zaudenean:
5- Azkenengo 12 hilabeteak kontutan hartuta, adierazi trenak sortutako zaratak zer-nolako eragina duen zu etxean zaudenean: *
6- Azkenengo 12 hilabeteak kontutan hartuta, adierazi industriak sortutako zaratak zer-nolako eragina duen zu kalean zaudenean: *
7- Azkenengo 12 hilabeteak kontutan hartuta, adierazi industriak eragindako zaratak zer-nolako eragina duen zu etxean zaudenean: *
8- Zure ustez, zure auzoa zaratatsua da? *


9- Zure ustez, zure etxebizitza zaratatsua da? *


10- Zaratari dagokionez, hurrengo zarata-fokuetatik zeintzuek dute eragin handiena zure auzoan? *

11- Zaratari dagokionez, hurrengo zarata-fokuetatik zeintzuek dute eragin handiena zure etxean? *

12- Aurreko galderan adierazitako zarata-fokuek noiz dute eragina zure etxeko eguneroko bizitzan? *
13- Eguneko zein momentuan dute eragin handiagoa? *


Unea zehaztu:
14- Zelan hobetuko zenuke udalerriko kalitate akustikoa zure auzoan? *
15- Zelan hobetuko zenuke zure etxeko kalitate akustikoa? *