Kontratazio mahaia

Presidentea:

  • Saioa Elejabarrieta Amorrortu and.

Kideak:

  • Idazkari-kontuhartzaile postuko funtzionario titularra
  • Esther Iturrioz Rementeria and., EAJ-PNVko zinegotzia.
  • Eneko Arrese Flores jn., Udalbatzaren zerbitzura dagoen funtzionarioa.
  • Kontxi Uriarte Larrea and., Udalbatzaren zerbitzura dagoen langilea

Idazkaria:

  • Elena Galindo Santiago and.