Tasak eta zergak

 
  1. Hilerrian zerbitzuak eskaintzeagaitik tasa.
  2. Hirigintzako obren lizentziengaitik tasa.
  3. Establezimenduak irekitzeko lizentziagaitik tasa.
  4. Agiriak egin eta emoteagatik tasa.
  5. Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagaitik tasa.

Hurrengo tasak, 2008ko abenduaren 31eko 251. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (PDF 4MB) kontsultatu daitezke.